21July2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

Friday, 14 June 2013 00:00

Dialogmöte som inger hopp!

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) har den 13 juni 2013 deltagit i ett dialogmöte om somalier i USA och i Sverige på Amerikanska ambassaden. Diskussionen som initierades av den amerikanska ambassadören, Mark F. Brezezinski hade fokus på skillnaderna mellan somaliska grupperna i dessa länder. Olika organisationer och personer som på olika sätt arbetar med somaliernas delaktighet och integration i Sverige deltog mötet, bland annat SRFS.

Minnesotas guvernör, Mark Dayton

Dialogmötet gästades av Mark Dayton, guvernör för delstaten Minnesota. Guvernören belyste att delstaten, Minnesota historiskt har haft en stor grupp svenskar och tyska emigranter. Delstaten har en lång historia i arbetet med emigranter och för att få emigranter att känna sig hemma där. Vidare nämner guvernören att den somaliska gruppen i USA är väl förankrade i samhället samt bidrar till en positiv utveckling i delstaten, Minnesota.

Amerikanska ambassadören Mark F. Brezezinski Ambassadör, Mark F. Brezezinski berättar att USA är en nation där skillnader värdesätts och att man genomtiderna genomförde nödvändiga förändringar som behövdes för en nation i utveckling och som tillvaratar nya människors nyfikenhet, kunskap och kapacitet.

Asha Ismail, vice ordförande i SRFS påpekade att grundläggande förutsättningarna för somalier att lyckas i samhället skiljer sig länderna mellan. En sådan skillnad är arbete, där USA erbjuder nyanlända arbete där ingångskraven är lägre, vilket möjliggör att individer känner sig inkluderade. Guvernör, Mark Dayton tillägger att till en början behövs inga höga krav och att möjligheterna att avancera finns genom utbildningar. Vidare nämner guvernören att olika ideella föreningar berikar och bidrar till att förmedla behovet bland samhällsmedborgarna.

 

Ambassadören, Mark F. Brezezinski, SRFS:s vice-ordförande Asha Ismail, och guvernör Mark Dayton. Somaliska riksförbundet i Sverige vill rikta ett stort tack till ambassadör, Mark F. Brezezinski för sitt engagemang för frågor kring den Somaliska gruppen i Sverige. Vidare, vill SRFS tacka guvernören, Mark Dayton för hans deltagande och hans drivkraft och ledarskap som inger hopp åt den somaliska befolkningen i delstaten, Minnesota.

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum