21July2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

Möjligheter med mångkulturella möten

Genom ökad förståelse för varandra kan vi bättre hantera möten.
När Somaliska riksförbundet deltog i bostadsföretaget SABOs konferens
stod det mångkulturella mötet i centrum.

 


Elisabet Sundberger, HR SABO

11 SEPTEMBER 2014

Elisabet Sundberger på SABO, som stod som arrangörer, började med att hälsa alla välkomna. Konferensen handlade om
möjligheter och svårigheter med det mångkulturella mötet. Genom ökad förståelse för varför personer agerar på ett visst
sätt kan vi bättre hantera möten. Bland annat belystes hur den kultur som präglar oss tar sig uttryck när vi hanterar olika
situationer i det nya landet. Även de problem som kan uppstå för en individ eller familj i en ny kultur diskuterades.
Till exempel: vad innebär det att växa upp i ett land med en annan kultur än den som finns i hemlandet och som ens föräldrar har?
Hur möter vi kunder som har en annan kultur?


Habane Hassan, Sekreterare i SRFS

Habane Hassan föreläste om kulturella skillnader mellan den Somaliska kulturen och den svenska kulturen. Hur inbördeskriget
tvingade somalier att lämna deras hemland och komma till den okända västvärlden, och vad det innebar i integrationsarbetet.

Han berättade även om SRFS:s integrationsmodell där föreningslivet var nyckeln till att en snabbare integration.
Lyckad integration handlar om tidig kartläggning, samhällsinformation, förebilder, effektivare utbildningsprocesser
samt praktik i ett tidigt skede.


Riyadh Al Baldawi.

Riyadh Al Baldawi berättade om vad det innebär att växa upp i en annan kultur än den i hemlandet. Hur resan till
det okända kan påverka människan psykiskt. Riyadh Al Baldawi beskrev också vad det första mötet med annan kultur
kan ha för effekt på hur man uppfattar varandra och hur synsätteten kan påverkas.

Somaliska riksförbundet i Sverige riktar ett stort tack till SABO, Elisabet Sundberger och Riyadh Al Baldawi för en givande
och inspirerande konferens. Att Sverige berikas av mångfald är en fruktsam inställning. SRFS är tacksam för deras arbete
med integrationen.

 

 

 

 leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum