24September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

25 Jun
Written by 

SRFS: "Det är undermåligt hur dessa dialekttester utförs"


Behandlingen av somaliska flyktingar, Migrationsverkets språktester och bristen
på legitimerade somaliska-tolkar. Det var några av de ämnen som togs upp då
Somaliska riksförbundet träffade representanter för Justitiedepartementet på
Rosenbad.

22 JULI 2015

Mötet, som hölls i måndags på Rosenbad i centrala Stockholm, gjordes på initiativ av Somaliska riksförbundet.
SRFS har i ett brev vädjat till att snabbt hitta en lösning på de svårigheter som flyktingar från Somalia dagligen
ställs inför då de söker asyl i Sverige.
Justitiedepartementet bjöd därför in till ett samtal.

Cirka 30 procent av de somalier som söker asyl i Sverige får avslag
Närvarande vid mötet var Abdiaziz Omar, Abdi-Nur M. Isse, Asha Ismail och Moa Fahlander från SRFS.
Från Justitiedepartementets sida var bland andra statssekreterare Lars Westbratt, politiskt sakkunnige
Anna Tillander, Mattias Wahlstedt som är chef på enheten för migrations- och asylpolitik på
Justitiedepartementet, liksom hans medarbetare Jenny Strandberg och Liselott Åberg.
– För det första vill vi tacka er för ett ni svarat så snabbt på vår vädjan. Detta är en fråga vi försökt lyfta
i drygt ett och ett halvt år, inledde SRFS ordförande Abdi-Nur Isse.

Flera punkter skulle avhandlas. Bland annat problemet med att många Somalier saknar identitetshandlingar,
en effekt av ett långt inbördeskrig utan en fungerande stat.
– Cirka 30 procent av de sökande somalierna fick avslag i år. Dessa människor kan inte lämna landet, utan
lever i misär i ett mellanläge då de inte kan styrka sin identitet med identitetshandlingar, fortsatte Abdi-Nur.

Migrationsverkets språktester
En annan viktig fråga är Migrationsverkets språkanalyser. Språktesterna (som görs av bland annat
företaget Sprakab) används för att fastställa vilken del av Somalia den asylsökande kommer ifrån
när personen i fråga saknar godkända identitetshandlingar. Språktesterna har visat sig ha stora brister.

– Jag vill klargöra att vi som sitter här inte kan eller bör gå in och detaljstyra Migrationsverkets metoder,
sa statssekreterare Lars Westbratt.
Det är en rättssäker process med prövning av Migrationsverket, med möjlighet till överklagande till
Migrationsdomstol och Migrationsöverdomstol, menar han.
– Vi kommer att ta till oss och lyssna till era synpunkter, och de är värdefulla för oss. Språkanalyserna
kan vara en del av asylprövningen – inte ett verktyg i sig själv. Språkanalys är någonting man erbjuder
den asylsökande och är inget tvång.
SRFS framförde att de asylsökande inte uppfattar Migrationsverkets språktesterna som frivilliga.

"Vi har följt somaliska asylsökandes situation nära"
Justitiedepartementet betonade att de följt somaliska asylsökandes situation nära under flera år.
– Vi frågar oss om något bör göras och i så fall vad man bör göra. Fri bevisföring (som betyder att
man får komma med i stort sett vilken bevisning som helst i en domstol) och fri bevisvärdering är
viktiga principer. Vi vill hellre få en generell lösning, än att gå in och lagstifta för en specifik grupp,
sa enhetschefen Mattias Wahlstedt.

Det är ett stort problem att de somaliska identitetshandlingarna inte godkänns. För flyktingar från
Somalia, som redan plågats på sin resa genom farliga länder, betyder det här att de hamnar i ett
moment 22 eftersom de inte kan söka asyl.
Att fastställa vilken region den asylsökande kommer ifrån är ett sätt för Migrationsverket att fastställa
identiteten.
– Vi vill ha den allra mest rättssäkra processen och det är vad vi jobbar för. Problemet är att en viktig
del är att få identiteten fastställd, men när det inte går genom utfrågning kan ett ytterligare hjälpmedel
vara att försöka att fastställa det med hjälp av språktest. Det är omöjligt att ha en lagstiftning specifik
för somaliska flyktingar – det måste vara generella regler, sa statssekreterare Lars Westbratt.

Att processen ska vara rättssäker håller SRFS med om. Men för att vara just rättssäker krävs det att om
språktesterna görs av personer med kompetens inom området.
– Vi efterfrågar professionalitet. Jag vill framhålla att vi kommer hit med en vädjan om en förbättring.
Absolut, man bör fastställa om personen är från Somalia. Men inte från vilken stad. Det är undermåligt
hur dessa dialekttester utförs, sa Abdi-Nur Isse.

Somaliska riksförbundet i Sverige vill tacka Justitiedepartementet som hörsammade vår önskan om dialog,
och hoppas på att fortsätta föra den för att i framtiden hitta en hållbar lösning.

Om några veckor kommer det att presenteras en utvärdering av Migrationsverkets språkanalyser.
SRFS kommer att skriva om den här på hemsidan.

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum