24September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

16 Aug
Written by  Habane Hassan

Rekordmånga besökare till årets fotbollsturnering


Navigator på plats när Somaliska riksförbundet Sverige (SRFS) tillsammans
med sin medlemsorganisation SUIKI anordnar fotbollsturnering 2016. Syftet är
att Navigator projektet presenteras för dem som under två veckor
besöker turneringen.

16 JULI 2016


I år har antal besökare tredubblats och har varit 6000 personer. Navigator på plats för att skapar olika
diskussionsforum för ungdomslagen och föreläsning för åhörarna mot våldsbejakande extremism.


Vice-ordförande, Abdillahi Addani på plats för att presentera Navigator på öppningsceremonin.

Vice-ordföranden, Abdullahi har nämnt följande punkter:
1) Syftet med Navigator
2) Hur ska den somaliska gruppen gemensamt tackla vårdbejakande grupper och motverka våldsbejakande miljöer
3) Att våga tala om och diskutera olika ideologier och tankar. Ungdomar ska inte sitta inne med frågor som kan
besvaras av föräldrar, imamer, poliser och lärare.
4) SRFS kommer under hela turnering att vara närvarande för diskussioner.

Till öppningsceremonin bjöds olika aktivister inom civilsamhället, politiker. polisen och företagare som
sponsrade fotbollsturneringen. Navigator har marknadsförts på plats och varit en bidragande faktor till
att turneringen blev lyckad.

SRFS styrelse har under turneringen förs många diskussioner med ungdomarna tillsammans med Suiki’s
styrelsemedlemmar.

Fotbollsturneringen lockar väldig många ungdomar från hela Sverige. Många av ungdomarna tycker att
Navigator ska besöka deras stad.


SRFS tillsammans med SUIKI har innan matcherna och till halvlek samt efter matcherna informerat om vikten
att ungdomarna arrangerar sig inom civilsamhället och föreningslivet. Fotbollsturneringen har utöver sport bjudit
på kulturarrangemang såsom musik, poesi och även presenterat olika svensk-somaliska författare.

SRFS styrelsen har varit närvarande och projektkoordinatorn, Ahmed Abdulahi tillsammans med vice-ordförande,
Addani Abdulahi har haft många och långa diskussioner med ungdomarna.

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum