24September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

Wednesday, 14 June 2017 13:40

Hur kan vi bäst bidra till den demokratiska utvecklingen i Somalia? Featured

Written by  Asha Ismail
Rate this item
(0 votes)

Teman till frågan hölls på Olof Palme Center den 29 maj. Bland talarna
hördes Leif Isaksson (LO), projektansvarig för samarbetet med fackförbundet
FESTU i Somalia, Habane Hassan (ordförande i SRFS), Anders Österberg
(riksdagsledamot S) och Yassin Mahi Mallin (ordförande i S)

29 MAJ 2017

Somaliska riksförbundet i Sveriges ordförande Habane Hassan beskrev hur den somaliska
diasporan i Sverige har varit en drivkraft till uppbyggandet i Somalia. Från att diasporan på
90-talet ägnade sig åt att hjälpa familjer och anhöriga att överleva genom kriget och flykten
till att på 2000-talet börja investera i mark och bygga upp fastigheter i hemlandet. Idag vill
många gärna återvända och delta inte bara i handel men även i politiken. Bandet till hemlandet
blir starkare och starkare och engagemangen gör att somalier på olika sätt vill bidra till ett stabilt
och demokratiskt Somalia.

En annan fråga som kom upp var: hur kan internationella Olof Palme Center bidra till demokratiutvecklingen i Somalia?

Svaren från deltagare var många och det är med hjälp av somali-svenskar som kunskap om mänskliga
*rättigheter, jämställdhet och demokratiskvärderingar kan överföras.Det är i dag viktigt att stärka somaliska
institutioner som ansvarar för säkerheten i landet. För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att stärka utbildning,
skolor (yrkesskolor), och eftersom brist på vatten och mat också skapar säkerhetsproblem, ska man stärka fisket
och jordbruket så att många i landet blir självförsörjande.För att skapa framtidstro hos ungdomar i Somalia är det
viktigt att satsa på ungdomar inom utbildning och sysselsättning. Också kvinnors delaktighet i politiken och i olika
samhällsfrågor är viktig. Handel och entreprenörskap är hjärtefrågor för många somalier.

På eftermiddagens gruppdiskussion påpekades vikten av att samarbeta med FN, Olof Palme Center och ForumSyd.
Mänskliga rättigheter, fredsarbete och dialog bland somaliska befolkningen är frågor som borde pratas mer om.
I diskussion kom också upp att man borde jobba mer med kunskapsspridning om miljöproblemen i Somalia och
dess effekt på människor. En diskussion som togs upp var att Sveriges ekonomiska bidrag till Somalia borde öronmärkas
för hälsa, fred och försoning, demokrati och jämställdhetsarbete. Samtidigt väcktes synpunkten att nackdelen
med öronmärkta pengar är att det då saknas flexibilitet i hur pengarna ska användas; pengar kan då inte användas
där behovet är som störst.


OPC: ska stödja organisationer som jobbar med kapacitetsbyggande och mänskliga rättigheter, och vill också satsa
på utbildning och vårdomsorg genom att samarbeta med organisationer som jobbar med det. En satsning kan vara
folkbildning och studiecirklar så att människor möts för kunskapsöverföring och också stärka kvinnors deltagande.

Read 5164 times Last modified on Wednesday, 13 September 2017 21:47
leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum