24September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

05 Apr
Written by 

"Har våra politiker rätt kunskap?"

Göteborg är en stad med stora utmaningar. Segregationen är utbredd.
Men här finns också en stark vilja att göra stora förändringar.
– Jag bor i Biskopsgården. Vi är trötta på projekt som pågår några år och sedan
tar slut. Vi vill ha långsiktiga lösningar, sa en av deltagarna på ungdomskonferensen
som arrangerades av SRFS projekt Navigator.

30 MARS

Onsdagen den 30 mars höll Navigator en ungdomskonferens i Göteborg i samarbete med
Somalisk-Svenska Vänskapsföreningen. Föreläsning, panelsamtal och debatt stod på schemat.

Adam Mohamed, ordförande i Somalisk-Svenska Vänskapsföreningen, presenterade och välkomnade
Ahmed och Moa som arbetar med Somaliska riksförbundets projekt Navigator.
– Vi vill sprida och samla kunskap. Och det är därför vi är här idag, sa projektledare Moa.

  
Adam Mohammed, ordförande Svensk-Somaliska Vänskapsföreningen


Sheikh Abdirahman inledde som talare

Sheikh Abdirahman har talat på flera av Navigators arrangemang. Han är en välkänd imam, främst verksam i
Göteborg, men hans engagemang mot våldsbejakande extremism och intolerans sträcker sig över Sverige och
bortom landets gränser. Motivationen har han med sig sedan barnsben.
– Min mamma sa: man lär sig av varandras olikheter. Jag har alltid levt efter den devisen, sa han.

Han har också definierat termen "våldsbejakande extremism" med sina egna ord, så att alla människor, oavsett
bakgrund och tro kan förstå: Ett trångt, marginaliserande, mot sig själv hädande attityd som också ger denne
rätten att döma ut andra,
och som vill sätta det allmänna intresset i fångenskap med hot och hat.

– Enligt islam är extremism - liksom alla andra synder - förbjudet. Det är haram, fortsatte Sheikh Abdirahman.
Han slutsats är tydlig:
– Neutralitet är inte rätt alternativ att ta. Vi måste välja mänsklighetens sida.

Kvällens panelsamtal leddes av Mubaarak Adam som välkomnade kvällens deltagare: Ulf Broström (polis),
Haisam A-Rahman (samordnare mot våldsbejakande extremism, Göteborgs stad) och Sheikh Abdirahman
(Göteborgs moské).

– 180 kulturer bor i vår stad. Religioner som du aldrig ens hört talas om bor i vår stad. En sak förenar alla
dessa människor: de bor i Sverige och delar samma lagar och rättigheter, sa Ulf Boström som är polis i Göteborg.
Han vände sig om och visade på Navigators powerpoint.
– Här står det att Navigator ska sprida och samla kunskap. Det är jätteviktigt. I det här landet vänder man ryggen
till den kunskap som finns här. Det kommer leda till att vi socialt dör.

Haisam A-Rahman är en av Göteborgs stads två samordnare mot våldsbejakande extremism. En viktig del i
samordningen utgår från så kallat "lokalt ägandeskap".
– Där når vi ut till våra invånare och lyssnar in utifrån vad dem tycker bör prioriteras i sin respektive stadsdel
eller i en specifik fråga som kan vara kopplad till vårt område, berättar Haisam.

De boende är experter på sitt eget område och kan också ge nya perspektiv. Samverkan kan också ske med
idrottsklubbar, föreningar, moskéer, kyrkor, fritidsgårdar och så vidare. I det långa loppet leder det förhoppningsvis
till ökad trygghet, förebyggande mot brott och demokratistärkande.

Att engagera sig där ungdomar finns är ett sätt att kunna påverka samhället.
– Att engagera sig är lätt och inkludera sig i det dagliga arbetet som främjar trygghet kan göras på många olika
sätt. Demokrati handlar inte om att rösta vart fjärde år, utan att vara aktiv varje dag om året, sa Haisam.

Mubaarak Adam, Haisam A-Rahman, Sheikh Abdirahman, Ulf Boström

 
                                                                                        
Under fikapausen öppnades det upp med frågor från deltagarna. Glappet mellan beslutsfattare och civilsamhälle
var något som lyftes som en viktig del.
– Vi i civilsamhället jobbar hårt mot de svårigheter vi har att göra med. Men vi har inte fått det gensvar och stöd
vi behöver, sa Aliyare Gaani från föreningen Neutrala Ungdom.

Ja, utmaningarna är stora. Men ett fortsatt gemensamt samarbete är otroligt viktigt för att vi ska kunna nå en
positiv förändring, menar Haisam A-Rahman. Och engagemanget är stort.
– Vad jag kan dela med mig av min tid som samordnare mot våldsbejakande extremism så har jag sett att de
somaliska föreningarna här i Göteborg och runt om i landet är bland de mest aktiva.

– Har ni satt ihop en IKEA-möbel någon gång? Om en skruv fattas märker ni att det inte går att sätta ihop
möbeln. Men om demokratin är trasig så fattas det kunskap. Har våra politiker rätt kunskap? Vi måste våga
fråga oss det, sa polis Ulf Boström.

   

Ett stort tack till Somalisk-Svenska Vänskapsföreningen, alla deltagare och talare.
Utan er hade det inte varit möjligt.

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum