15August2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

You are here: Navigator Navigator Nu samordnas Navigator
14 Apr
Written by 

Nu samordnas Navigator


Morgonen den 27 mars träffades sex av totalt sju representanter
från olika städer i Kista Science Tower i Stockholm. Städerna ska
få besök av SRFS våldsförebyggande projekt Navigator, och syftet
med mötet var att samordnas och utbyta tankar och idéer om vad
Navigator kan göra för just deras stad.

27 MARS 2015

Närvarande vid samordningmötet var representanter från medlemsföreningar i Gävle,
Västerås, Örebro, Stockholm, Umeå och Göteborg.

SRFS ordförande Abdi-Nur M. Isse välkomnade deltagarna med ett kort tal på somaliska.
– Eftersom vi är ett somaliskt riksförbund är det viktigt att vi håller somaliskan vid liv, sa han.
Därefter lämnades ordet över till Navigators projektledare Omar Ahmed som höll ett framförande med
presentation av ämnet våldsbejakande extremism, dess ursprung och akademiska tolkningsteorier.

Projektkoordinator Moa Fahlander gav en beskrivning av hur det våldsförebyggande arbetet sett ut i andra
länder i Europa. Storbritanniens arbete med att förebygga våldsbejakande extremism har pågått  i många år,
och på närmare håll kan vi se hur man arbetat i Danmark. Då framför allt med den numera kända så
kallade Århusmodellen där man skapat en samverkan mellan kommun, myndigheter och civilsamhälle.

Sedan presenterades projektet Navigator. Det Navigator bland annat hoppas på att kunna bidra med är
verktyg till att själva hjälpa människor i sin närhet.
– Det är viktigt att göra en lokal förankring av projektet, eftersom det är det lokalt engagerade individerna
som vet hur situationen ser ut i deras stad, sa Moa Fahlander.

Representanter från Gävle, Västerås, Örebro, Stockholm, Umeå och Göteborg var på plats.

Efter en fikapaus var det dags för deltagarna att delas in i grupper om tre personer och själva föra diskussioner.
Vad upplever du är utmaningen i din stad? Vad kan Navigator göra för din stad i den här frågan?

Tankekarta efter diskussion

De punkter som fördes fram var bland annat:
- Det behövs ett konkret åtgärdsprogram
- Det behövs stöd och kunskap till ungdomar och familj
- Information, föreläsningar, kunskap
- Samverkan med kommuner
- Positiva förebilder för ungdomar
- En bra skola – sportaktiviteter som stärker självkänslan
- Somalier behöver veta sina rättigheter och skyldigheter
- Satsa på förorter och andra utanförskapsområden

Nu jobbar Navigator för att kunna använda sig av de idéer och tankar som framkom på mötet.
Vi på Somaliska riksförbundet och Navigator vill tacka alla för en givande förmiddag!Projektet Navigator finansieras av Allmänna arvsfonden.

More in this category: Navigator »
leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum