24September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

Utbild. & Utveckling

Somaliska nomadlivet har alltid gjort det svårt för barnen att gå i skola. Införandet av ett somaliskt skriftspråk 1972 följdes av en kampanj för läs- och skrivkunnighet. En åttaårig grundskola skapades. Men utbildningsväsendet föll samman under inbördeskriget. Ett antal koranskolor fortsatte dock att fungera. Senare har grundskolor åter öppnats i en del områden. Vissa av dem får hjälp av FN, EU och västbaserade hjälporganisationer, andra av utländska islamiska grupper.

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) medlemsorganisationer är aktiva i utbildningsväsendet i Somalia. Sverige som land har bidragit till att våra medlemsorganisationer har kunnat ta del i utvecklingsarbetet genom bistånd. SRFS tillsammans med sina medlemsorganisationer genomför i Somalia tillsammans med lokala NGO:s i Somalia olika projekt som främjar demokrati, mänskliga rättigheter och utbildning.

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum