25September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

Historia

För 15 000 år sedan var hela Sverige täckt av is och denna tid kallas för istiden. 3000 år efter istiden kom människorna som då levde på att jaga, fiska och samla växter som gick att äta. För ungefär 6 000 år sedan började människorna i Sverige lära sig odla växter, föda upp djur och använda verktyg av sten och trä. Denna tid kallas därför stenåldern. Ungefär 1 500 år före vår tideräkning började människorna i Sverige tillverka saker av metaller och brons. Denna tid kallas bronsåldern och denna period började människorna köpa och sälja saker inom Europa. Ungefär 500 år före vår tideräkning började människorna i Sverige använda saker av järn. Denna tid kallas järnåldern. Tiden från 800-talet till mitten av 1000-talet kallas vikingatiden. Vikingarna var människor som var duktiga på att bygga båtar och vana att segla på havet. De var också bra på att kriga och handla med andra länder. Vikingarna tog därför makten i många länder i norra Europa.

Medeltiden

Innan kristendomen kom till Sverige trodde människorna på flera gudar. De mest kända gudarna är Oden, Tor och Freja. Detta kallas asatro. När kristendomen kom till Sverige förändrades samhället. Sverige fick sin första kristna kung, Olof Skötkonung, omkring år 1000. Under 1200-talet hände det mycket. Jordbruket och handeln blev mer organiserad. Nya städer byggdes upp. Sverige delades in i landskap. Varje landskap hade sin lag. Först fanns bara muntliga lagar som inte var nedskrivna. De första skrivna lagarna kom på 1200-talet.

Sverige under 1700-talet På 1700-talet,

upplysningstiden, fick människorna i Europa bättre ekonomi. Många lärde sig läsa. Det var inte längre självklart att kungar, präster och adel skulle bestämma. Det ledde till flera revolutioner. Den mest kända är franska revolutionen år 1789. År 1771 blev Gustav III kung i Sverige. Han gjorde en statskupp år 1772 där han försökte få mer makt så att han kunde styra landet själv. Gustav III sköts till döds på en maskerad den 16 mars år 1792.

Sverige på 1800-talet

Gustav IV Adolf var kung i Sverige mellan åren 1796 och 1809. Under hans tid var Sverige i krig med Ryssland. Gustav IV Adolf förlorade kriget och Sverige fick lämna Finland till Ryssland. Från denna tid (1815) har det varit fred i Sverige. Karl XIII blev kung efter Gustav IV Adolf. Riksdagen skapade vid denna tid Sveriges grundlagar. De blev fyra stycken:

  • Regeringsformen med regler för hur svenska staten ska vara organiserad.
  • Successionsordningen som säger hur tronen ska ärvas.
  • Press Act which protects free speech in printed form.
  • Tryckfrihetsförordningen som skyddar det fria ordet i tryckt form.
  • •Riksdagsordningen som bestämde att riksdagen skulle innehålla de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder.

Karl XIII fick inte några barn som kunde ärva tronen. Då blev frans- mannen Jean Baptiste Bernadotte kung i Sverige.

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum