25September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

Utbildning

Svenska för invandrare (Sfi)
Sfi är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som sitt första språk. Du kan
läsa Sfi på heltid eller deltid. Utbildningen är gratis. Vem som får läsa Sfi kan vara olika i olika kommuner.
I till exempel Göteborg ska du vara över 20 år och folkbokförd i Göteborg. När du anmäler dig första gången
ska du ta med dig ett personbevis från Skatteverket och ditt id-kort, körkort eller pass.

Här hittar du mer information om Sfi: Skolverket/skolformer/Sfi

Komvux
Komvux är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grund- skolan och gymnasiet. På komvux finns
också utbildningar som du kan läsa efter gymnasiet. Du som inte har gått grundskola eller gymnasium har
rätt att läsa på komvux. Om du läser klart gymnasiet på komvux kan du söka vidare till högskola och universitet.
Utbildningen på komvux går fortare än i vanlig grundskola och gymnasium. Du måste själv bestämma hur du
planerar dina studier. Du kan läsa antingen på dagtid eller på kvällstid. Det är gratis att läsa på komvux, men
du får själv betala böcker och andra papper som behövs. Om du är över 20 år och läser minst 50 procent kan
du söka studie- bidrag och studielån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Här hittar du mer information om Komvux: Allastudier/Komvux

Vuxenutbildning
Om du inte har en utbildning som motsvarar svensk grundskola kan du läsa grundläggande vuxenutbildning.
Du behöver ett betyg från Sfi D för att läsa svenska på grundskolenivå. Om du inte har en utbildning som
motsvarar svensk gymnasieskola kan du läsa gymnasial vuxenutbildning. Du måste ha läst svenska som
andra språk (SAS) grundläggande nivå, SAS G, för att kunna läsa svenska på gymnasienivå.

Påbyggnadsutbildning
En påbyggnadsutbildning är en yrkesutbildning där du får utbildning till ett visst arbete. Du måste ha läst både
SAS G och ha en utbildning som motsvarar svensk gymnasieutbildning.

Folkhögskolor
En folkhögskola är en skola för vuxna elever. På många skolor kan man också bo medan man studerar. På en
folkhögskola kan du läsa olika slags kurser:

  • Allmänna kurser: istället för gymnasiet och ibland grundskolan. Du kan läsa ett till fyra år beroende på
    tidigare utbildning. Här läser du i lugnare tempo än på komvux.
  • Särskilda kurser: kurser med ett speciellt ämne, till exempel ett särskilt yrke eller musik.
  • Övriga kurser: till exempel kortare kurser eller sommarkurser.
  • Svenska för invandrare: Folkhögskolor kan också ha kurser i Sfi.

Varje folkhögskola bestämmer vem som kan läsa på skolan. Folkhögskolorna har ett eget betygssystem. Studier på
folkhögskola kan ge dig något som kallas grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det betyder att du
har de kunskaper du behöver för att kunna läsa på universitet och högskola.

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum