24September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

You are here: Om SRFS Organisation Förbundsråd Sweden Myndigheter i Sverige

Myndigheter i Sverige

Försäkringskassan
Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett
alla som bor eller arbetar i Sverige.

Här kan du läsa hur försäkringskassan arbetar: https://www.forsakringskassan.se/
Polisen Service
Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete
ska polisen medverka till att färre brott begås. Polisens uppdrag är att förebygga brott, övervaka den allmänna
ordningen och säkerheten, bedriva spaning och göra brottsutredningar.

Här kan du läsa hur polisen arbetar: www.polisen.se

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl
generell som individuell information om pensionen. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd
till äldre och efterlevande.

Här kan du läsa mer om hur pensionsmyndigheten arbetar: www.pensionsmyndigheten.se

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingens uppgift är att sammanföra dem som behöver
anställa med dem som söker jobb. Genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande ska
arbetsförmedlingen bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Här kan du läsa hur arbetsförmedlingen arbetar: www.arbetsformedlingen.se

Kronofogden
Kronofogdens uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är kronofogden
uppgift att se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Men det är också kronofogdens uppgift
att se till att den som har en skuld att betala ska få stöd och vägledning för att reda ut sin situation.

Här kan du läsa hur kronofogden arbetar: www.kronofogden.se

Skatteverket
Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av
bouppteckningar. Skatteverket utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens
fordringar.

Du kan läsa om skatteverket på: www.skatteverket.se

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum