25September2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

Vision

Industri

Före inbördeskriget hade Somalia en småskalig industrisektor byggd på förädling av jordbruksvaror. De vanligaste varorna var kött- och fiskprodukter samt textilier och läder. Hantverk och båtbygge förekom också. På senare år har en del av verksamheten återupptagits och nya små industriföretag vuxit fram med hjälp av utländskt bistånd och pengar från somalier bosatta utomlands.

Handelsvarorna
i Somalia utgörs av boskap (kameler, får och getter), hudar och skinn har traditionellt exporterats från norra Somalia till länder runt Persiska viken och har tidvis stått för 80 procent av exportinkomsterna.

Naturtillgångar
och energi Somalias mineraltillgångar är inte särskilt väl utforskade, men man vet att det finns åtminstone gips samt små mängder av guld, silver, tungsten, mangan, kalksten, järn, krom, nickel och uran. Ingen utvinning av fyndigheterna sker dock.

Jordbruk och fiske
Boskapsskötsel är landets viktigaste näring och sysselsätter ungefär halva befolkningen. Bara en dryg tiondel av Somalias yta lämpar sig för odling och jordbruk bedrivs i stort sett bara i landets södra och nordvästra delar. Dåliga jordar och bristen på regn gör att skördarna ofta blir små och många bönder odlar bara för eget bruk.

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum