18August2018

Swedish

Somaliska Riksförbundet I Sverige

Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden

Avslutade projekt

2010

Jämställdhetsprojekt
Projektets mål var att uppnå bättre jämställdhet mellan kvinnor och män inom den svenska-somaliska befolkningen i Sverige. Först och främst arbetade föreningen för att förbättra jämställdheten i sin egen organisation för att föregå med gott exempel för sina medlemsorganisationer runt om i landet.

Vi har arbetat för att stärka kvinnornas egen förmåga, och uppmuntrat till att aktivt delta i arbetet och få inflytande i organisationen. Det handlade om att stärka och investera i kvinnor inom organisationen och genom att lyfta frågan skapa medvetenhet för män och förtroendevalda om kvinnors rättigheter. Ojämställdhet utgör strukturella hinder i organisationen och vi vill göra en markering med att vi förespråkar kvinnors rätt att utvecklas Detta hoppas vi på lång sikt resulterar i ökad jämställdhet i svensk-somaliska familjer, och kan ge en bättre position i samhället för svensk-somaliska kvinnor, ungdomar och barn.

2015-2016

Isku Fursad - ett jämställt SRFS
Somaliska riksförbundet i Sverige har beviljats bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att stärka det interna jämställdheten. Målet med projektet är främst att stärka somaliska kvinnors möjligheter till deltagande och inflytande inom organisationen både på riksnivå men även inom lokalföreningarna. Det görs bland annat genom utbildningsinsatser på lokal- och riksnivå. Inom projektet kommer de att ta fram en jämställdhetspolicy för riksorganisationen och en handlingsplan som ska gå att arbeta efter på lokal nivå. De ska även skapa ett nätverk som syftar till att stärka jämställdhetsarbetet inom lokalföreningarna. Den huvudsakliga målgruppen för projektet är de egna medlemmarna och de som sitter i styrelsen eller har andra ledande funktioner inom organisationerna.  

 

leftSOMALISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE (SRF) är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst neutral. SRF: s huvudsakliga verksamhet är inriktad på den svenska-somaliska gruppen i Sverige.

Vårt diskussionsforum